Circulo Servicios

/ Força de Vendes /

Plantejament comercial
Programes de captació i fidelització per mitjà d’equips comercials
Selecció i formació
Seguiment, control i supervisió
Plans d'incentius

/ Promocions /

Estratègia promocional
Solucions de punt de venda
Sampling i degustació
Gestió de punt de venda
Enquestes / Mistery Shopper
Store Audit
/ RetailLab /
Disseny i recollida d'informació
Anàlisi qualitativa i quantitativa
Informes en línia

/ Màrqueting Experiencial /

Concepte creatiu i estratègic
Street Màrqueting
Esdeveniments corporatius i promocionals
Road xou
Sampling experiencial
Animacions

/ Gestió d'RH /

Anàlisi i descripció de llocs de treball
Descripció del perfil del candidat
Anàlisi i definició de fonts de reclutament
Selecció per competències
Formació de Tècniques de Venda
Màrqueting i Gestió

Escola Social

Els teus projectes de
màrqueting promocional
poden aportar un
valor social.
Com?

Clica aquí

/ Creativitat On-Off /

Concepte creatiu i estratègic
Disseny de material per a campanya
Desenvolupament web (programació i maquetació)
Social media